Giuseppina Penta

Lektor i italiensk lyrisk diktion
Avdelning:
Operahögskolan
Telefon:
08-49 400 446
E-post:
giuseppina.penta@uniarts.se

Utbildning:
Är född och uppvuxen i Italien. På 80-talet utbildar jag mig till lärare i pedagogik: jag tillhör en generation unga lärare inspirerade av en ny pedagogisk metod, som byggs upp utifrån tanken att studenternas lärande och förståelse sätts i centrum. På 80- talet studerar jag vidare på "Universitá degli studi" i Lecce och periodvis även i Milano och London.
1985 tar jag universitets examen i Moderna Språk och Litteratur.

Professionell verksamhet:
Under mina första år i Sverige undervisar jag på Italienska Kulturinstitutet i Stockholm.
På Operahögskolan är jag verksam som språkpedagog sedan 1994. Samtidigt arbetar jag som språk-coach på Kungliga Operan. Jag arbetar även som översättare av operalibretti och samarbetar regelbundet med Drottningholms Slottsteater och Vadstena-Akademien.

Som lärare på OHS känner jag mig fri att följa min pedagogiska intuition och att förändra min undervisningsmetod enligt studenternas behov och nya pedagogiska mål.

Min undervisning handlar främst om att förmedla teoretiska och praktika kunskaper om de italienska uttalsreglerna.Mitt arbete på OHS berikar mig ofantligt delvis på grund av mötet med unga begåvade studenter men också på grund av samarbetet med mina kollegor och gästlärare.

Jag försöker fullfölja OHSs treeniga pedagogiska vision genom att till studenterna förmedla min tradition; mitt kulturarv. Samtidigt har även innovation hos mig en mycket betydelsefull roll: Som människa och lärare vill jag gärna vara nyskapare, som pedagog vill jag ständigt förnya mig, utveckla och förbättra det som jag behärskar. I min undervisning eftersträvar jag att studenten alltid ska förhålla sig kritiskt reflekterande till texten och lära sig att uttala och artikulera tydligt. Endast då kommer han att kunna uttrycka sina känslor som han önskar sig.

Share |
Giuseppina_P.jpg