Liselott Mökjas

Utbildningsadministratör
Avdelning:
Utbildningsadministrativa avdelningen
Telefon:
08-49 400 406
E-post:
liselott.mokjas@uniarts.se

Jag har arbetat på Operahögskolan i Stockholm sedan 1990. Redan från början var mitt arbete inriktat på schemaläggning och planering, men jag fungerade också som rektors sekreterare och jobbade som scenarbetare och med mask och kostym på tio av Operahögskolans offentliga produktioner under 90-talet.

Numera arbetar jag mest med långsiktig och daglig planering av utbildningen i samarbete med skolans ledning, utbildningsproducent och lärare, och min huvuduppgift är att varje vecka lägga ett schema för hela utbildningsverksamheten. Är också administrativt ansvarig för antagningsproven, examensbevis och intyg m m, intern och extern information, samt arbetar med arkivering och diariehantering.

Innan jag kom till Operahögskolan arbetade jag en tid på Eriks Nothandel och Musikförlag samt i finansbranschen, bl a på PM Capital Markets och Beijer Capital, som sekreterare och med bokföring.

Share |
liselott.mokjas@uniarts.se.jpg