Ingela Josefson

Professor
Avdelning:
Stockholms konstnärliga högskola
Telefon:
08-49 400 528
E-post:
ingela.josefson@uniarts.se

Ingela Josefson disputerade år 1975 på en avhandling i ämnet Nordiska språk vid Göteborgs universitet.
Från 1974 – 1977 deltog hon i projektet Humanistiska forskningstraditioner i Sverige finaniserat av dåvarande Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Projektledare Kurt Aspelin, Sven-Eric Liedman och Jan Ling. Samtidigt hade hon uppdrag som universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk vid Göteborgs universitet.
1979 – 1997 anställd som forskare vid Arbetslivscentrum i Stockholm. Hon forskade under dessa år kring begreppet tyst kunskap och över temat Spänningen mellan praktisk och teori i yrkesutbildningar.
År 1997 tillträdde Josefson en anställning vid det då nystartade Södertörns högskola där hon tog initiativ till uppbyggnaden av Centrum för praktisk kunskap. Hon blev dess första föreståndare. Verksamheten vid Centret startade 2001 och i samband med det blev Josefson professor vid Södertörns högskola. Åren 2000 – 2003 var hon prorektor vid högskolan och mellan 2003 – 2010 dess rektor.
Från 1 juli 2010 är Josefson gästprofessor i praktisk kunskap på 50% vid Stockholms dramatiska  högskola och var mellan 2011 och 2013 forskningschef där. När Stockholms konstnärliga högskola startade sin verksamhet 2014 blev Josefson ombedd att ta uppdraget som prorektor vid den nya myndigheten och det är hon för närvarande.
Parallellt med arbetsuppgifterna vid Stockholms konstnärliga högskola är Josefson på 50 % anställd som professor i praktisk kunskap vid Senter for praktisk kunnskap (Universitetet i Nordland , Bodö, Norge).
Hon har under åren varit huvudhandledare för ca 10 doktorander från olika ämnesområden, en del av dem från konstnärliga kunskapsområden. Hon har varit och är bihandledare till idag främst konstnärer som är doktorander vid Konstnärliga forskarskolan.
Josefsons forskningsinriktning är praxisnära forskning.

Share |
Bild Ingela Josefson.jpg