Kirsi Nevanti

Doktorand i film och media
Avdelning:
Institutionen för film och media
Telefon:
08-49 400 601
E-post:
kirsi.nevanti@uniarts.se

Kirsi Nevanti är doktorand och filmregissör. Forskningsområde: kreativa processer och parallella verkligheter i dokumentärfilm.

Tove Torbiörnsson i tankarna

Tove Torbiörnsson har gått bort, den 30 oktober 2015, blott 49 år gammal. Nu är den för möten och samtal, för bildning och vishetskunskap, för filmen som konstart brinnande, intellektuellt strålande, starka Tove Torbiörnsson borta, alltför tidigt.

Läs min minnestext här.

Tove Torbiörnsson In Our Hearts

Tove Torbiörnsson passed away 30th of October 2015, just 49 years old.

Read my text in memory of Tove Torbiörnson here.

Om filmskapandet

Filmarens process med att skildra ett ämne eller en människa tycker jag är att likna med en invasion från Mars. Att ta in, processa och analysera är krävande och allting har sin tid.  Nya frågor uppstår på löpande band och oftast vet man inte svaret förran man vet. Det är som att lägga pussel.  Dokumentärfilmaren sysslar inte med korvtillverkning utan organiska processer. Tid och tålamod är således viktiga aspekter i en dokumentärfilmarens vardag. Så är också behovet av gränsdragningar, skiljelinjen mellan det privata och det offentliga, att angöra en brygga i fråga om svåra etiska och moraliska frågor. 

I fråga om  bildberättandet, ljus och komposition anser jag att det är viktigt att komma bortom det som till synes är. Jag anser att det inte finns någon egentlig skillnad mellan dokumentärfilm och fiktion.  Det mesta är i grunden ´based on true stories´ dvs. hur vi människor lever våra liv, vilka drömmar (och mardrömmar) vi har. Tillvägagångssättet och verktygen är emellanåt olika men i grunden: Film är Film är Film.

Forskningsprojekt

I mitt forskningsprojekt vill jag begreppsligöra och reflektera över  kreativa processer och parallella verkligheter i dokumentärfilm. Som en utgångspunkt har jag Einsteins ”Verkligheten är bara en illusion om än  en påstridig en.” Medelst forskningen vill jag bidra till kunskapsbildning  och inte minst vill jag vara med om att skapa ett kreativt rum där reflektioner kan färdas i rummet för att eventuellt studsa tillbaka med en annan resonans.

Share |
kirsiselfiebelgradmaj015_webb_realationer.jpg