Doktorander

Titel Förnamn Efternamn Avdelning Telefon E-post
Doktorand i koreografi Malin Arnell Institutionen för dans malin.arnell@doch.uniarts.se
Doktorand i film och media: fiktion Nils Claesson Institutionen för film och media 070-632 93 69 nils.claesson@uniarts.se
Doktorand i film och media Marius Dybwad Brandrud Institutionen för film och media marius.dybwadbrandrud@uniarts.se
Doktorand i film och media Mia Engberg Institutionen för film och media 08-49 400 597 mia.engberg@uniarts.se
Doktorand i koreografi Marie Fahlin Institutionen för danspedagogik marie.fahlin@doch.uniarts.se
Adjunkt Jonas Forssell Operahögskolan 08-49 400 434 jonas.forssell@uniarts.se
Filosofie doktor Niklas Hald Institutionen för skådespeleri 08-49 400 648 niklas.hald@uniarts.se
Doktorand i koreografi Mette Ingvartsen Institutionen för dans mette.ingvartsen@doch.uniarts.se
Doktorand i koreografi Anne Juren Institutionen för danspedagogik anne.juren@uniarts.se
Doktorand i film och media Kirsi Nevanti Institutionen för film och media 08-49 400 601 kirsi.nevanti@uniarts.se
Doktorand i opera Alex Nowitz Operahögskolan alex.nowitz@uniarts.se
Doktorand i opera Kerstin Perski Operahögskolan kerstin.perski@uniarts.se
Doktorand i scenkonst Anna Pettersson Institutionen för scenkonst 08-49 400 627 anna.pettersson@uniarts.se
Doktorand i koreografi med inriktning mot cirkus Jonathan Priest Institutionen för cirkus jonathan.priest@uniarts.se
Doktorand i scenkonst Carina Reich Institutionen för scenkonst carina.reich@uniarts.se
Doktorand i koreografi Paz Rojo Institutionen för dans paz.rojo@doch.uniarts.se
Doktorand i scenkonst Stacey Sacks Institutionen för skådespeleri 08-49 400 590 stacey.sacks@uniarts.se
Doktorand i scenkonst Bogdan Szyber Institutionen för scenkonst bogdan.szyber@uniarts.se