Petra Frank

Dekan
Avdelning:
Dans och Cirkushögskolan
Telefon:
08-49 400 892
E-post:
petra.frank@uniarts.se

Petra Frank, lektor i danspedagogik, utnämndes till prefekt för institutionen för danspedagogik hösten 2007. I oktober 2011 utsåg högskolestyrelsen henne till prorektor och hon tillträdde uppdraget 1 november. Juni 2014 tillträdde Petra som vicerektor vid DOCH. Från 1 januari 2016 är hon dekan vid DOCH.

Petra undervisar främst i kurser med improvisation, koreografi och dansdidaktik samt handleder. Hon har vidareutbildat sig inom HeLP- SUHF:s högre ledarprogram.

Petras bakgrund innefattar pedagogiska, konstnärliga och terapeutiska perspektiv och hon har lång erfarenhet av arbete med utbildning och lärande samt av att driva och leda utvecklingsprojekt.

Petra har en examen från dåvarande Danshögskolans koreografutbildning och har koreograferat olika uppsättningar på bland annat Fylkingen, Moderna Dansteatern och Kulturhuset. Hon gjort koreografi till film, praktiska dansföreläsningar och varit dansare. Hon har tilldelats stipendier från bland annat Konstnärsnämnden, Kulturrådet och Carina Ari.

Petra startade Södra Latins gymnasiums 3-åriga estetiska program med dansinriktning. Hon utformade programmet, undervisade och var studieledare i 10 år. Hon anordnade bland annat samarbeten med professionella dansare där eleverna fick koreografera och sätta upp sina verk samt deltog i daCi:s konferens i Brasilien med en workshop och en elevföreställning. Petra skapade även förutsättningar för samarbete med en forskare från Ersta Sköndals högskola kring avhandlingen "Att leva med Parkinson". Petra fortbildade sig på Danshögskolans Dansterapeututbildning och har bland annat arbetat med dansterapi på psykiatriskt avdelning på Huddinge sjukhus. Hon har också sedan tidigare en mellanstadielärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm och har gått Bildkursen vid Årstagårdens folkhögskola.

Petra har ett antal förtroendeuppdrag bland annat inom Lärarutbildningskonventet, SMoK (Sveriges musik- och kulturskolor), styrgrupp för VFU-avtal samt daCi (Dance and the Child). Hon har varit ledamot i Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, forskning och utbildning (KUFU), ledamot i DENN (Dance Education Nordic Network), styrelseledamot i Dansterapiföreningen och styrelseledamot Danscentrum. Hon arbetar för att skapa nationella och internationella närverk som främjar danspedagogiken.

Share |
petra_frank_140605_1036_170x170.jpg