Linda Adami

Högskoleadjunkt i improvisation och interpretation
Avdelning:
Institutionen för danspedagogik
Telefon:
08-49 400 893
E-post:
linda.adami@doch.uniarts.se

Linda Adami, adjunkt i improvisation och interpretation, är utbildad dansare vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm.

De senaste 20 åren har hon arbetat internationellt som dansare/performer inom scenkonst i gränssnittet mellan dans, teater och performance art. Sedan 10 år tillbaka har hon vid sidan om sitt arbete som dansare, föreläst, undervisat och varit handledare vid bland annat Balettakademien i Stockholm samt Dans och Cirkushögskolan.

Linda har vidareutbildat sig vid Stockholms Dramatiska Högskola och studerar vid masterprogrammet i Nya performativa praktiker på Dans och Cirkushögskolan.

Hon har förtroendeuppdrag i bland annat Statens Kulturråds referensgrupp för fria dansgrupper och har genom åren tilldelats stipendier från Konstnärsnämnden, Anders Sandrews stiftelse, Statens kulturråd, Carina Aris minnesfond mfl. Linda är anställd vid Dansalliansen och en av grundarna till dess fackklubb.

Share |
linda_adami _110513_1076.jpg