Katarina Lion

Högskolelektor i dansteori
Avdelning:
Institutionen för danspedagogik
Telefon:
08-49 400 889
E-post:
katarina.lion@doch.uniarts.se

Katarina Lion är Högskolelektor i dansteori och arbetar som huvudlärare på institutionen för danspedagogik på DOCH.

Hon är sedan 2001 fil. dr i Teatervetenskap med inriktning på dansforskning. Med avhandlingen Le(s) Sacre(s) En socio- kulturell analys av tio versioner av ett våroffer (2001) fördjupades intresset för att utforska danshistorieskrivning och dansanalys genom post-koloniala perspektiv och metoder. Katarina har mellan 2003-2010 bedrivit olika forskningsprojekt kring dansanalys, bland annat i Vietnam och på DOCH. År 2010 avslutades projekten med Det ena genom det andra - en forskningsrapport kring dans, analys och historieskrivning med utgångspunkt i Vietnam.

Idag samarbetar Lion med Zebradans och koreografen Tanja Turrula i ett kombinerat Community- och forskningsprojekt kring mång- och interkulturell dansdidaktik i Tensta. Dessutom föreläser och undervisar hon i konst och kultur och dansvetenskapliga ämnen på institutionen för teatervetenskap på Stockholms Universitetet, samt på Balettakademin och Svenska Kungliga balettskolan. Hon är lärarrepresentant i Doch:s styrelse samt styrelseledamot i Koreografiska konstitutet.
 

Share |
Katarina-Lion-170x170.png