Elisabet Sjöstedt Edelholm

Högskolelektor i dans för barn och unga
Avdelning:
Institutionen för danspedagogik
Telefon:
08-49 400 885
E-post:
elisabet.sjostedt-edelholm@doch.uniarts.se

Elisabet Sjöstedt Edelholm är utbildad danspedagog vid dåvarande Danshögskolan i klassisk balett och barndans 1978-1981. Hon har även studerat på Dancer School och Creative Dance for Children vid NY University och har en fil. kand i pedagogik från Stockholms Universitet (SU). Hon studerar för närvarande på masterprogrammet i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik vid SU. På DOCH ansvar hon för vidareutvecklingen av dans för barn och unga (4-16 år), undervisar i dansdidaktik på kandidatprogrammet samt handleder självständiga arbeten inom danspedagogutbildningen.

Elisabet har arbetat på förberedande dansutbildningar på Kulturama och Studiefrämjandet samt med daghemsprojekt och på British Primary School.

1982-1988 arbetade hon på Balettakademien (BA) i Stockholm där hon undervisade i klassisk balett på den yrkesförberedande linjen, balettelev- och hobbyskolan, yrkesskolan samt på sommarkurser. 1984-1985 var hon rektorsassistent på BA.

1982-1995 undervisade Elisabet i balett, danslek och barndans på Solna Kulturskola samt i daghemsgrupper, frivilliga grupper, dansteatergrupper, skolklasser och på det estetiska programmet.

1988 började hon arbeta på Danshögskolan (DH) med metodik för barn och träningsklasser i klassisk balett. Hon har undervisat skolklasser på DHs partnerskola Gärdesskolan och förskolegrupper knutna till högskolan.

Under 1990-2000-talet har Elisabet varit gästlärare på dansutbildningar i Finland. Hon har även undervisat dansträning på Södra Latins estetiska program. Elisabet har som dansare medverkat i ett flertal TV-produktioner såsom USA-minnen och Kunglig Toalett samt i verk för Confidencen och skolteatrar.

Under åren på DOCH har Elisabet medverkat i konstnärliga utvecklingsprojekt bl.a. Projekt Portfölj, Dans inom skolverksamheten, Koreografisk verksamhet för barn och ungdom och driver idag projektet Vägen till dansaryrket tillsammans med lektor Iskra Ring. Projekten har framförts på Dance and the Child International (daCi:s) inom vilken hon varit internationell representant för den svenska sektionen. Tidigare uppdrag inkluderar också ordförandeskap i ämnesrådet dans (Lärarförbundet), representant i omarbetningen av det estetiska programmet (Skolverket) och medlem i utvecklingsarbetet KIL (Konstarterna i Lärandet). På Balettakademien undervisar Elisabet i Mix-it-gruppen och på Base 23 är hon fortbildare för barndanspedagogerna. På uppdrag från Skolverket är Elisabet ordförande i juryarbetet för Åk 4:s prov på Kungliga Svenska Balettskolan.

Share |
elisabet_sjostedt_edelholm _090812_1012.jpg