Birgitta Sandström

Högskolelektor i danspedagogik
Avdelning:
Institutionen för danspedagogik
Telefon:
08-49 400 861
E-post:
birgitta.sandstrom@uniarts.se

Birgitta Sandström har ett förflutet inom vården och har många års erfarenhet av att som barnmorska arbeta på både mödravårdcentral och ungdomsmottagning. Ur samtal med ungdomar om sexualitet och samlevnad väcktes forskningsfrågan om vad som skapar normalitet.

Birgitta disputerade 2001 i pedagogik med avhandlingen ”Den välplanerade sexualiteten” och är sedan 2008 docent i ämnet. Birgitta har sedan 1994 fram till 2008 varit anställd vid Lärarhögskolan i Stockholm. Där har hon innehaft olika befattningar bland annat som utbildningsledare för forskarutbildningen och som prorektor mellan åren 2004-2006. Sedan 2007 innehar hon ett lektorat vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och undervisar främst i Vårdpedagogik och handleder och examinerar studenter på både grund-, avancerad- och forskarnivå. Hon ansvarar också för en seminarieserie i forskningsmiljön ”Pedagogik och hälsa”.

Birgitta har medverkat i flera forskningsprojekt som finansierats Vetenskapsrådet. Forskningsintresset är riktad mot praktikgrundade utbildningar, språk och meningsskapande. Hon har medverkat i forskningsprojektet ”Dialogen som tankefigur som fenomen inom skola och arbetsliv” som nyss avslutades och resultatet är publicerat i en bok med titeln ”Dialogen som idé och praktik”. I ett tidigare forskningsprojekt ”Vad gör språk” ansvarade hon tillsammans med en forskarkollega för en delstudie om språkbruk i lärarutbildning vilken finns att läsa i boken ”Vad gör språk?”. Hon är idag projektledare för en projektansökan med arbetstiteln ”Risk som idé och praktik. Kulturvetenskapliga perspektiv på hälsa och risk” som omfattas av ett tiotal forskare från olika discipliner.

Som tidigare gästprofessor vid DOCH mellan åren 2006-2012 och idag som högskolelektor ansvarar hon för utvecklingen av kunskapsområdet danspedagogik. Hon sitter i ledningsgruppen för institutionen för danspedagogik, medverkar i undervisning och utveckling av Kandidatprogrammet i danspedagogik och Danslärarutbildningen, ansvarar för Danspedagogiska forskningsgruppen samt arbetar för att skapa nationella och internationella närverk som främjar danspedagogiken. Hon är vetenskaplig ledare för ”Språkliggörande av dans” ett forksningsprojekt med tre delstudier som har fokus på dansundervisning i olika sammanhang. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och sträcker sig mellan åren 2012-2014.

Läs mer om Birgitta Sandströms forskningsprojekt
 

Share |
dh_080917_3042.jpg