Lena Hammergren

Professor, vice dekan DOCH, vikarierande prefekt
Avdelning:
Institutionen för dans
Telefon:
08-49 400 804
E-post:
lena.hammergren@doch.uniarts.se

Lena Hammergren är professor vid Teater- och dansvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Hon disputerade 1991 med avhandlingen Form och mening i dansen, en analys av Birgit Åkessons och Mary Wigmans solodanser. Hon var ordförande 1991-1993 i det nystartade Nordiskt Forum för Dansforskning (NOFOD), medverkade i antologin Corporealities 1996, var ledamot och senare ordförande i The Gertrude Lippincott Award Committé, Society of Dance History Scholars, USA 2000-2002 och föreläste inom sommarskolan Dance on Baltic Shores, Helsingfors universitet och Teaterakademien, Finland 2002-2004.

Tillsammans med Erna Grönlund, Cecilia Olsson och Anne Wigert startade hon CHORA skriftserie för dansforskning. Hon har publicerat ytterligare forskning både i Sverige och internationellt om svensk danshistoria och om dans ur ett bredare kulturteoretiskt perspektiv. Vid sidan av undervisning arbetar hon för närvarande med dansforskning under rubriken Dance in Nordic Spaces som är del av ett multidisciplinärt forskningsprogram och som startade 2007. Det finansieras av bl a Riksbankens Jubileumsfond, The Finnish Cultural Foundation och The Foundation for Baltic and East European Studies.
» www.nordicspaces.com

Lena har en praktisk dans- och teaterbakgrund med studier i klassisk balett, modern dans, jazz, indisk dans och akrobatik samt är utbildad dramapedagog. Under 1970-talet arbetade hon exempelvis som mimare i Pantomimteaterns Näktergalen, som mimare och akrobat i Götz Friedrichs uppsättning av Wagners Mästarsångaren, Kungliga Operan samt som dansare i Lilavati Hägers regi och koreografi av kyrkooperan Stark såsom döden.

Vid DOCH är Lena Hammergren ordförande i NKU (Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning) och professor i dansvetenskap.

Share |
Lena Hammergren 14-2.jpg