Personalfortbildning

Chans till kompetensutveckling. Nu kan du som anställd vid DOCH ansöka om medel för arbetsplatsförlagd personalfortbildning t.ex. genom att ”jobbskugga” en kollega vid ett partneruniversitet eller företag i Europa.

Läs igenom instruktioner och villkor innan du påbörjar din ansökan.

Steg 1: Ansökan + Training Programme
Steg 2: Rapport + reseräkning + utlägg

Ersättningsnivåer finns att laddas ner i högerspalten. Som Erasmuskod ska du använda 212, vilket motsvarar "Music and Performing Arts". Det gäller för samtliga DOCHs områden.

Följande villkor gäller för dig som vill delta i denna aktivetet:

  • Att din chef godkänner mobilitetsperioden
  • Mobilitetens längd ska vara minst 5 dagar och max 6 veckor
  • Du är anställd minst 20% vid DOCH
  • Du bibehåller din lön under mobiliteten
  • En sk "Training Programme" ska bifogas ansökan
  • Senast en månad efter avslutat mobilitet ska du lämna in en rapport och kopior på reseräkning och utlägg

Under vistelsen utgår reseersättning och ett fast dagsbelopp avsett att täcka de extra kostnader som mobiliteten medför, till aktuell organisationsenhet. Resersättningen täcker de faktiska kostnaderna vid resan, så som flygbiljett, taxiresor, bussbiljetter etc. (dock max 700 Euro) och dagsbeloppet avser att täcka en del av de faktiska kostnaderna för hotell och traktamente. För mer information om ersättningsnivåer, se PDF filen i högerspalten.

Hur ansöker du?

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten. Ansökan ska sedan skrivas ut och skrivas under, både av sökande samt av prefekt/motsvarande. Blanketten ”Training Programme” ska också fyllas i och skrivas under av den sökande samt av kontaktpersonen på mottagande lärosäte/företag. En Training Programme är en kortfattad beskrivning av aktiviteter som kommer att utföras under utbytet. Om du besöker ett lärosäte måste det finnas ett giltigt Erasmusavtal. Ansökan och Training Programme hittar du i högerspalten.

Efter utbytet

När du kommer tillbaka från utbytet fyller du i rapportformuläret och bifogar reseräkning samt utlägg och skickar in det till Internationell koordinator. Efter alla handlingar inkommit, betalas mobilitetsmedlen ut till aktuell organisationsenhet. Rapportformulär samt information om ersättningsnivåer hittar du i högerspalten. För reseräkning och utlägg används DOCHs ordinarie blanketter.

Aktuell utlysning

Antalet ansökningar som kan beviljas är begränsat. Internationell koordinator bereder ärendet i enlighet med Kommissionens direktiv och lämnar sedan besked om ansökan beviljats. Prioritet ges till personal som inte tidigare har deltagit i Erasmusmobilitet i enlighet med Kommissionens riktlinjer.

Kontakt

Angelica Pineros
Internationell koordinator DOCH
Tel: +46 8 49 400 815

Epost: angelica.pineros@doch.uniarts.se