Lärarutbyte inom Erasmus

Du som undervisar vid DOCH kan ansöka om medel för att göra ett lärarutbyte vid ett partneruniversitet i Europa. Du kan träffa kollegor och ta del av andra pedagogiska metoder. Ta chansen att utvecklas både yrkesmässigt och personligt.

Läs igenom instruktioner och villkor innan du påbörjar din ansökan.

Steg 1: Ansökan + Teaching programme
Steg 2: Rapport + reseräkning + utlägg

Ersättningsnivåer finns att laddas ner i spalten till höger. Som Erasmuskod ska du använda 212, vilket motsvarar "Music and Performing Arts". Det gäller för samtliga DOCHs områden.

Följande villkor gäller:
• Din chef godkänner mobilitetsperioden
• Du är anställd minst 20% vid DOCH
• Du bibehåller din lön under mobiliteten
• Ett Teaching programme ska bifogas ansökan
• Du ska lämna in en rapport och kopior på reseräkning och utlägg senast en månad efter avslutad mobilitet
• Minst 5 timmars undervisning och max 6 veckor per lärarutbyte.
• Ett giltigt Erasmusavtal mellan DOCH och värduniversitetet ska finnas

Under vistelsen utgår reseersättning och ett fast dagsbelopp avsett att täcka de extra kostnader som mobiliteten medför, till aktuell institution. Resersättningen täcker de faktiska kostnaderna vid resan, såsom flygbiljett, taxiresor, bussbiljetter etc. (dock max 700 Euro) och dagsbeloppet avser att täcka en del av de faktiska kostnaderna för hotell och traktamente. För mer information om ersättningsnivåer, se spalten till höger.

Hur ansöker du?

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten. Ansökan ska sedan skrivas ut och skrivas under av både sökande och prefekt/motsvarande. Även blanketten ” Teaching programme” ska fyllas i och skrivas under av sökande, samt av en kontaktperson på mottagande lärosäte. Teaching programme är en kortfattad beskrivning av aktiviteter som kommer att utföras under utbytet. Ansökan och Teaching programme hittar du i spalten till höger.

Den påskrivna ansökan och det påskrivna Teaching programme skickas sedan till Internationell koordinator

Efter utbytet

När du kommer tillbaka från utbytet fyller du i rapportformuläret och bifogar reseräkning samt utlägg och skickar in det till Internationell koordinator. Efter alla handlingar inkommit, betalas mobilitetsmedlen ut till aktuell institution. Rapportformulär samt information om ersättningsnivåer hittar du i spalten till höger. För reseräkning och utlägg används DOCHs ordinarie blanketter.

Aktuell utlysning

Antalet ansökningar som kan beviljas är begränsat. Internationell koordinator bereder ärendet i enlighet med Kommissionens direktiv och lämnar sedan besked om ansökan beviljats. Prioritet ges till personal som inte tidigare har deltagit i Erasmusmobilitet i enlighet med Kommissionens riktlinjer.

Frågor?

Frågor om lärarmobilitet besvaras av Internationell koordinator

Share |

Kontakt

Angelica Pineros
Internationell koordinator DOCH
Tel: +46 8 49 400 815

Epost: angelica.pineros@doch.uniarts.se