Lärarutbyte

Det finns möjlighet att göra ett lärarutbyte för att utvidga kunskap om andra lärosäten och öka den internationella kompetensen vid DOCH. Inom utbildningsprogrammet Erasmus finns det möjlighet för lärare vid DOCH att skaffa sig yrkeserfarenhet från vistelse utomlands. Man har möjlighet att söka ett lärarutbyte via ett av de avtal som finns etablerat mellan DOCH och ett annat europeiskt lärosäte.

För mer information om olika möljligheter:

» Universitets och högskolerådet

Share |

Kontakt

Angelica Pineros
Internationell koordinator DOCH
Tel: +46 8 49 400 815

Epost: angelica.pineros@doch.uniarts.se