Internationellt utbyte för anställda

Du som arbetar på DOCH har många olika möjligheter till fortbildning och utveckling genom internationellt utbyte och samarbete. Såväl lärare som administrativ personal vid DOCH har möjlighet att ta del av olika satsningar.

Tanken är att ett utbyte ska bidra till att internationalisera undervisningen vid hemlärosätet. En lärare från ett utländskt lärosäte kan också bidra med nya metoder, ny kunskap och ett utbyte av erfarenheter kollegor emellan. Lärare som undervisat utomlands vittnar om såväl yrkesmässig som personlig utveckling, även administrativ personal som åker på utbyte får möjlighet till personlig utveckling och kompetenshöjning.

Medel finns för delfinansiering av resa och boende inom program som exempelvis Lifelong Learning/Erasmus. Programmen handläggs av Utbildningsadministrativa avdelningen vid Stockholms konstnärliga högskola.

Share |

Kontakt

Angelica Pineros
Internationell koordinator DOCH
Tel: +46 8 49 400 815

Epost: angelica.pineros@doch.uniarts.se