CARD2 newsletter 4th edition
Illustration by Anne-Li Karlsson
Illustration by Anne-Li Karlsson

CARD2 - Circus on the Edge

CARD2 - Circus on the Edge

CARD2 är en konferens om konstnärlig forskning i cirkus. Konferensen äger rum 9 -11 december 2015 med internationella huvudtalare, workshops, presentationer och uppträdanden av ledande tänkare och skapare inom cirkus. Syftet med konferensen är att skapa en internationell plattform för forskare där de får möjlighet att presentera och dela med sig av sin forskning, att diskutera, visa och provocera, att komma överens, hitta samarbetspartners och kritiker.

Konferensen hålls på engelska och kommer att kretsa kring tre teman: Translation, Transgression och Sensation.

» Det finns fortfarande några platser kvar - missa inte att anmäla dig

 

CARD2 - Circus on the Edge

The CARD2 Conference will take place 9th-11th December 2015, with international keynote speakers, workshops, presentations and performances by the leading thinkers and makers in the field of circus. The purpose of the conference is to create a platform for international researchers to introduce and share their research, to discuss, demonstrate and provoke, to agree, find collaborators, critical allies and opponents.

CARD2 will be held in English and will be organised around the themes of Translation, Transgression and Sensation.

» There are still a few places left - don't forget to register


DOCH - Stockholms konstnärliga högskola
DOCH - Stockholm University of the Arts

+46 8 49 400 000, www.doch.se/in-english,
DOCH on Facebook

www.uniarts.se/in-english

» Nu finns programmet tillgängligt! The programme is now available!

Does this email look strange? Please click here!
Would you like to end your subscription? Please click here!
Follow us on facebook