Call for Application 1 dec - 1 februari

Time to apply for

DOCH's programmes starting autumn 2016!

As of 1 December 2015 you can apply to the programmes starting autumn 2016 at DOCH.

Click on the programmes below for further information and application:

Bachelor Programme in Dance Performance
DOCHs Bachelor Programme in Dance Performance is an education in contemporary dance, artistic creation and performance. The education provides physical and theoretical knowledge about contemporary dance with a focus on the dancer's practice and artistic process.

Bachelor Programme in Dance Pedagogy
(The programme is given in Swedish) Kandidatprogrammet i danspedagogik vänder sig till personer som har vilja och mod att försätta dansen i många olika sammanhang, konstnärliga och pedagogiska såväl som sociala. Här förenas dans som konstform med pedagogik som vetenskapligt ämne.

Teacher Education Programme in Dance in Upper Secondary Education
(The programme is given in Swedish) Ämneslärarprogrammet, DOCHs femåriga lärarutbildning i dans, riktar sig till dig som stimuleras av att arbeta med unga människor och vill undervisa i dans som konstnärligt ämne inom gymnasieskolan, framförallt på estetiskt program.

Master Programme in Contemporary Circus Practices
The Master Programme in Contemporary Circus Practices is aimed at practicing circus artists wishing to deepen and expand their relationship to circus craft and discourse within the contemporary field.

Master Programme in Choreography
The Master Programme in Choreography comprises two years of advanced studies. It is practice based and research preparatory, and qualifies the student for a Master of Fine Arts.

Application deadline is 1 February.Foto: Håkan Larsson


DOCH - Stockholms konstnärliga högskola
DOCH - Stockholm University of the Arts

+46 8 49 400 000, www.doch.se/in-english,
DOCH on Facebook

www.uniarts.se/in-english

Does this email look strange? Please click here!
Would you like to end your subscription? Please click here!
Follow us on facebook