Ord i tankar och rörelse. Dansaren och den skapande processen.

Konstnärlig och humanistisk forskning i samverkan. Forskningsprojektet Från rörelse ur reflektion i tillblivelse. Dansaren och den konstnärliga processen startade januari 2010 med ett tre-årigt forskningsstöd från Vetenskapsrådet.

Forskargruppen har bestått av Katarina Elam fil.dr. i estetik och universitetslektor vid Högskolan Väst, Anna Petronella Foultier doktorand i filosofi på Stockholms Universitet, Chrysa Parkinson professor i dans på DOCH, Cecilia Roos professor i interpretation på DOCH samt Cecilia Sjöholm professor i estetik på Södertörns högskola. Vårt övergripande syfte har varit att ur ett såväl praktiskt som ett teoretiskt perspektiv – belyst genom dansarens arbete med ett uruppförande – närma oss en förståelse och ett begreppsliggörande av den konstnärliga processen genom exemplet dans. Å ena sidan finns dansarens inifrånperspektiv; å andra sidan betraktarens utifrånperspektiv. Genom en dialog mellan dem, i en slags dubbel rörelse kan ytterligare lager av förståelse för det till-kropp-kommande framträda. Ord i tankar och rörelse är en första rapport från projektet.

Författare: Cecilia Roos, Katarina Elam och Anna Petronella Foultier

Share |