Danspedagogik! Ursprung, uttryck och unika minnen

Danspedagogik! Ursprung, uttryck och unika minnen är resultatet av projektet DOCHs danspedagogiska ämnes utveckling i ett historiskt perspektiv från 1964 till idag.

Projektet ingår i högskolans danspedagogiska forskningsgrupps prioriterade forskningsområde och syftar till att ge kun skap om, och förståelse för, vad danspedagogisk utbildning representerat och representerar samt om danspedagogikens utveckling i Sverige. Lektorer med ämnesansvar och huvudlärarskap för Dans för barn och unga, Flamenco, Folkdans, Historiska danser, Jazzdans, Klassisk balett och Modern och nutida dans beskriver vad som skett i respektive ämne och ger också exempel på hur undervisningen gått till. Författarna, andra lärare och f.d. studenter berättar. Genom berättelserna blir det tydligt hur både lärarroller och metodik/didaktik har utvecklats. De visar på högskolans roll. De visar på lärarens betydelse för en konstforms utveckling.

Författare: Gun Román, Jannie Berggren, Katarina Lundmark, Bert Persson Bert Persson, Iskra Ring, Elisabet Sjöstedt Edelholm och Anna Karin Ståhle

Share |