Dans - Modern mästarlära

Rapporten är baserad på flera konstnärligt - pedagogiska utvecklingsprojekt om och i modern och nutida dans på Dans och Cirkushögskolan 2001-2004

I fokus finns ett fältarbete, som lyfter fram hur lärandet och dansen som konstnärlig aktivitet gestaltas i det pedagogiska arbetet, i dansteknikundervisning i modern och nutida dans. Fältarbetet koncentreras på lärarrollen, med särskild uppmärksamhet på vilka arbetssätt och lärstilar som används, samt konstens plats i undervisningen. Lärarna arbetar med konstens medel för att förstärka individens konstnärliga uttrycksförmåga. I projektet synliggörs dansklassens uppläggning och innehåll, relaterat till den moderna och nutida dansens stilar. Tydligt framkommer även en ny lärarroll och hur den kan tolkas genom olika lärstilar. Slutsatserna visar på dansteknikundervisning som en modern form av dansens mästarlära, med tydliga inslag av kritiskt förhållningssätt och studentens möjlighet att påverka undervisningen.

Gun Román var huvudlärare och lektor i modern och nutida dans, anställd på Dans och Cirkushögskolan sedan 1975-2013, prorektor 1986–2006. Hon har dansat i fria grupper, samt koreograferat och gjort iscensättningar för dans. Román har även undervisat på Kungliga Operans elevskola, Balettakademien och varit gästlärare i flera länder. Román har utvecklat och drivit Dans och Cirkushögskolans internationalisering och var 2006–2008 svensk Bolognapromotor. Hon har deltagit i symposier och gett offentliga presentationer i Sverige och utomlands, samt även bedrivit flera projekt inom konstnärligt/pedagogiskt utvecklingsarbete och publicerat artiklar om dans. Hon har varit verksam i Vetenskapsrådets grupp för Konstnärlig Forskning och har haft ett stort antal förtroendeuppdrag i nationella och internationella organ inom dansområdet.

Share |