Dans - forskning och utveckling/Dance - Research and Development

Rapportserien Dans - forskning och utveckling gavs ut av KUFU med syfte att sprida aktuell forskning och konstnärligt utvecklingsarbete inom dansområdet. Den går fortfarande att beställa. Alla priser nedan är exklusive moms./
The report series Dance - Research and Development was published by KUFU. The purpose was to diffuse current artistic research within the dance discipline. It is still possible to order. All prices below are ex. vat.

Musiken i rörelsen och rörelsens musik - texter om samspel mellan musik, dans och cirkus
Red. Karin Ivarson och Sebastian Printz, 2015, 151 sid. Pris: 275 kronor. ISBN 978-91-981163-7-3
» Läs mer

Dans, didaktik och lärande - om lärares möjligheter och utmaningar inom gymnasieskolans estetiska program
Av Britt-Marie Styrke, 2013 106 sid. Pris: 120 kronor. ISSN: 1652-3776 2013:3.
» Läs mer

Close Encounters - Contemporary Dance Didactics: Explorations in Theory and Practice
Dokumentation av konferensen Close Encounters 2012. Dokumentationen presenteras på engelska. 181 sidor. Pris: 120 kronor. ISSN: 1652-3776 2013:2.
» Läs mer

Circoanalysis - circus, therapy and psychoanalysis
Av John-Paul Zaccarini, 207 sid. Pris: 100 kronor. ISSN 1652-3776 2013:1
» Ladda ner som PDF

Ord i tankar och rörelse. Dansaren och den skapande processen: konstnärlig och humanistisk forskning i samverkan
Av Cecilia Roos, Katarina Elam och Anna Petronella Foultier, 2012 133 sid. Pris 120 kronor. ISSN1652-3776 2012:2
» Läs mer

Material of movement and thought : refelctions on the Dancers´s practice and corporeality
Av Cecilia Roos och Anna Petronella Foultier (red.), 2013 188 sid. ISBN 9789187066424

Documentation of CARD: Circus Artistic Research Development
Av Andreas Skjönberg och Camilla Damkjaer (red.) 128 sid. Pris: 100 kronor. ISSN 1652-3776 2012:1
» Läs mer

Danspedagogik! Ursprung, uttryck och unika minnen.
Av Gun Román m fl, 2011, 172 sid. Pris: 100 kronor. ISSN 1652-3776 2011:1
» Läs mer

Det ena genom det andra. En forskningsrapport kring dans, analys och historieskrivning med utgångspunkt i Vietnam
Av Katarina Lion, 2010, 116 sid. Pris: 100 kronor. ISSN 1652-3776 2010:2.
» Läs mer

Dans – modern mästarlära
av Gun Román, 2010. 83 sid. Pris: 100 kronor. ISSN 1652-3776 2010:1.
» Läs mer

Close Encounters - Artists on artistic research
Redaktörer Erna Grönlund, Gunnel Gustafsson, Anna Karin Ståhle och Hjalmar Blomqvist, 2007. Dokumentation av konferensen Close Encounters 2007. Dokumentationen presenteras på engelska. 176 sidor. Pris: 100 kronor. ISSN: 1652-3776 2007:2.
» Läs mer

Dansarens yrkesidentitet
Av Jens Graff, 2007. 96 sidor. Pris: 100 kronor. ISSN: 1652-3776 2007:1.
» Läs mer

Movement as the memory of the body/Rörelsen som kroppens minne
Av Efva Lilja, 2006. Dokumentationen presenteras på engelska. Inb. 169 sidor. Bok/objekt/DVD. Pris: 200 kronor. Vid köp av tio böcker eller fler 150 kronor styck. ISSN: 1652-3776 2006:2
» Läs mer

Dansterapi för deprimerade tonårsflickor samt utvärdering av det samlade dansterapiprojektet
Av Erna Grönlund och Barbro Renck, 2006. 154 sidor. Pris: 60 kronor. ISSN: 1652-3776 2006:1
» Läs mer

Dansnotation ett kommunikationsmedel
Av Anna Karin Ståhle, 2005. 93 sidor. Pris: 50 kronor. ISSN: 1652-3776 2005:2
» Läs mer

Dansterapi för pojkar med ADHD/Grupp och individuell behandling
Av Erna Grönlund och Barbro Renck, 2005. 119 sidor. Pris: 75 kronor. ISSN: 1652-3776 2005:1
» Läs mer

Dansterapi - en målinriktad behandling som stöd och hjälp för pojkar med diagnosen ADHD/DAMP
Av Erna Grönlund och Barbro Renck, 2004. 62 sidor. Pris: 125 kronor. ISSN: 1652-3776 2004:1
» Läs mer

Share |

Beställ
Detta material kan köpas från DOCH. För beställning och frågor rörande leveranser kontakta/ To order please contact:

Fredrik Heimdahl
Tel: 08-494 00 306
E-post: fredrik.heimdahl@uniarts.se