Publikationer/Publications

Stockholms konstnärliga högskola håller på att arbeta fram en strategi för publicering av konstnärlig forskning/
Stockholm University of the Arts is currently working on a strategy for Artistic Research Publications

Innan sammanslagningen och skapandet av Stockholms konstnärliga högskola gav KUFU (nuvarande NKU) stöd till olika publikationer i syfte att sprida information om utvecklings- och forskningsprojekt av både konstnärlig och vetenskaplig karaktär. Nämndens strategier omfattade utgivning av DOCHs egen rapportserie likväl som samarbeten med andra högskolor, universitet och förlag. Böckerna går fortfarande att beställa./

The Board for Artistic Development, Research and Education (former KUFU, today NKU)  helped fund publications aimed at spreading information about research and development projects of an artistic as well as a scientific nature. This includes publication of DOCH’s own report series and reports from its collaborations with other academies, universities and publishing houses. The books are still possible to order.

John-Paul Zaccarini: 'Circoanalysis - circus, therapy and psychoanalysis'
» Ladda ned som pdf/download as pdf