Masterprogram i nya performativa praktiker/Master Programme New Performative Practices

På denna sida finner du kursplaner och studiehandledningar för kurserna inom masterprogrammet i nya performativa praktiker samt utbildningsplaner för respektive kull inom programmet.

Kursplaner och studiehandledningar

» Vårterminen 2015 / Spring term 2015
» Höstterminen 2014/ Autumn term 2014
» Vårterminen 2014 / Spring term 2014
» Höstterminen 2013/ Autumn term 2013
» Vårterminen 2013/ Spring term 2013
» Höstterminen 2012/ Autumn term 2012
» Vårterminen 2012/ Spring term 2012
» Höstterminen 2011/ Autumn term 2011
 

Utbildningsplaner

I utbildningsplanen finns målen för examen samt en förteckning över vilka kurser som läses inom programmet.

» Utbildningsplan antagna ht 2015
» Programme syllabus for admitted 2015

» Utbildningsplan antagna ht 2013
» Programme syllabus for admitted 2013

» Utbildningsplan antagna ht 2011
» Programme Syllabus for admitted 2011