Masterprogram i koreografi/Master Programme in Choreography

På denna sida finner du kursplaner och studiehandledningar för kurserna inom masterprogrammet i koreografi samt utbildningsplaner för respektive kull inom programmet.

Kursplaner och studiehandledningar

» Vårterminen 2015 - Spring term of 2015
» Höstterminen 2014 - Autumn term of 2014
» Vårterminen 2014 - Spring term of 2014
» Höstterminen 2013 - Autumn term of 2013
» Vårterminen 2013 - Spring term of 2013
» Höstterminen 2012 - Autumn term of 2012


Utbildningsplaner/Programme Syllabus

I utbildningsplanen finns målen för examen samt en förteckning över vilka kurser som läses inom programmet.

» Utbildningsplan antagna ht 2014
» Programme Syllabus for admitted 2014

» Utbildningsplan antagna ht 2012
» Programme Syllabus for admitted 2012

» Utbildningsplan antagna vt 2010