Ämneslärarprogram i dans - kompletterande pedagogisk utbildning

På denna sida finner du kursplaner och studiehandledningar för kurserna inom ämneslärarprogrammet i dans - kompletterande pedagogisk utbildning samt utbildningsplaner för respektive kull inom programmet.

Sidan är under utveckling och kommer att uppdateras kontinuerligt

Kursplaner och studiehandledningar

» Höstterminen 2012
» Vårterminen 2013
» Höstterminen 2013
» Vårterminen 2014
» Höstterminen 2014
» Vårterminen 2015
» Vårterminen 2016
 

Utbildningsplaner
I utbildningsplanen finns målen för examen samt en förteckning över vilka kurser som läses inom programmet.

» Utbildningsplan antagna ht 2012 och ht 2013