Kandidatprogram i dans/Bachelor Programme in Dance Performance

På denna sida finner du kursplaner och studiehandledningar för kurserna inom kandidatprogrammet i dans samt utbildningplaner för respektive kull inom programmet.

Sidan är under utveckling och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Kursplaner och studiehandledningar/Course syllabi and study guidelines
» Höstterminen 2015 - Autumn term of 2015
» Vårterminen 2015 - Spring term of 2015
» Höstterminen 2014 - Autumn term of 2014
» Vårterminen 2014 - Spring term of 2014
» Höstterminen 2013 - Autumn term of 2013
» Vårterminen 2013 - Spring term of 2013
» Höstterminen 2012 - Autumn term of 2012
» Vårterminen 2012 - Spring termin of 2012
» Höstterminen 2011 - Autumn term of 2011
» Vårterminen 2011- Spring termin of 2011
» Höstterminen 2010 - Autumn term of 2010
 

Utbildningsplaner/Programme syllabi
I utbildningsplanen finns målen för examen samt en förteckning över vilka kurser som läses inom programmet.
In the programme syllabus you'll find the objectives for the degree and also a list of the courses within the programme.

Utbildningsplan antagning HT2014 - Admitted 2014
» Utbildningsplan (svenska)
» Programme syllabus (English)

Utbildningsplan antagning HT2012 - Admitted 2012
» Utbildningsplan (svenska)
» Programme syllabus (English)

Utbildningsplan antagning HT2010 - Admitted 2010
» Utbildningsplan (svenska)