Fristående kurser/Free Standing Courses

På dessa sidor finner du kursplaner för de kurser som ges utanför högskolans utbildningsprogram och som går att söka även för utomstående personer. För behörighetskrav se respektive kursplan/ In these pagesyou find course syllabi and studyguides for the freestandning courses that you can apply to, even if you are not a Programme student at DOCH. The Entry requirements are described in each course syllabus

Kurserna kan du anmäla dig som sökande till på sidan » Kurser att söka där du även kan läsa mer om de olika kurserna./You can get more information about the courses and apply to them on

Kurserna som ges finner du nedan/You find information on the courses ofered below
» Vårterminen 2016
» Sommarterminen/Summer term 2015
» Vårterminen/Spring term 2015
» Höstterminen/Autumn term 2014
» Höstterminen 2013
» Höstterminen 2012
» Höstterminen 2011