Ämneslärarprogram i dans

På denna sida finner du kursplaner och studiehandledningar för kurserna inom ämneslärarprogrammet i dans samt utbildningsplaner för respektive kull inom programmet.

Sidan är under utveckling och kommer att uppdateras kontinuerligt

Kursplaner och studiehandledningar

» Höstterminen 2011
» Vårterminen 2012
» Höstterminen 2012
» Vårterminen 2013
» Höstterminen 2013
» Vårterminen 2014
» Höstterminen 2014
»Vårterminen 2015

Utbildningsplaner

I utbildningsplanen finns målen för examen samt en förteckning över vilka kurser som läses inom programmet.

» Utbildningsplan antagna ht 2011
» Utbildningsplan antagna ht 2012
» Utbildningsplan antagna ht 2013
» Utbildningsplan antagna ht 2014


Självständigt arbete
» Läs mer här om självständigt arbete