Gymnasieexamen 2014/Vux 12

Här kan du som började läsa på gymnasiet hösten 2011 och vill söka till högskolan från och med hösten 2014 läsa mer om vilka förkunskaper som krävs. Du som kompletterar på komvux nu kommer att läsa de nya kurserna med den nya betygsskalan (A-F).

Grundläggande behörighet = det här måste du ha

För att få grundläggande behörighet måste du ha:

  • examen från ett högskoleförberedande program*, eller
  • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.

*I de godkända betygen måste det ingå kurser i svenska eller svenska som andraspråk på sammanlagt 300 gymnasiepoäng (Svenska 1–3, alternativt Svenska som andraspråk 1–3), engelska på sammanlagt 200 gymnasiepoäng (Engelska 5 och 6) samt matematik på sammanlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1b eller 1c). I examen ingår också godkänt betyg i gymnasiearbetet.

Share |

Skicka in rätt papper

  • examen från ett högskoleförberedande program, eller
  • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.
  • Om du går sista terminen på gymnasiet ska du skicka med en individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument som visar avklarade studier (du måste sedan skicka in din gymnasieexamen senast den 20 juni 2016 om du blivit antagen till ett program.)