Avgångsbetyg före 1997

Här kan du som har ett avgångsbetyg med sifferbetyg från gymnasiet läsa om vad som krävs för behörighet.

Grundläggande behörighet = det du måste ha

Du som har avgångsbetyg från gymnasieskolan från en fullständig, minst tvåårig linje eller specialkurs har grundläggande behörighet, om du har betyg i engelska och svenska som motsvarar minst två årskurser. Betyget i svenska ska vara delat i litteraturkunskap och svenska språket, men du behöver inte ha ett visst betyg i svenskämnena för att bli behörig. Samma sak gäller för betyget i engelska, där du inte heller behöver ha ett visst betyg.

Om du inte har betyg i svenska och engelska som motsvarar två årskurser på en linje i gymnasiet, måste du komplettera med Svenska kurs 2 eller Svenska som andra språk kurs 2, eller Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B och  Engelska 5, eller Engelska kurs A. Du måste ha lägst betyget E eller Godkänt i de här kurserna.

Om du inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 januari 2017 skärps kraven så att du måste ha lägst betyg E i Svenska/Svenska som andra språk 3, Engelska 6 samt Matematik 1.

Mellanårsbetyg

Du som gick ut gymnasiet under perioden 1995 till 1996 fick avgångsbetyg med sifferbetyg, där alla kurser som ingår i ett ämne finns med. För de här betygen gäller samma regler för grundläggande behörighet som avgångsbetyg med ämnen som beskrivs här ovanför. Du behöver inte ha något visst betyg i Svenska B och Engelska A i ditt avgångsbetyg för att bli behörig.

Share |

Skicka in rätt papper

Du ska skicka in ett avgångsbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande från kommunal vuxenutbildning.