Stiftelsen Lilian Karina

Stiftelsen Lilian Karina bildades som en stipendiefond för att främja kunskapen om hur danskonsten påverkades av 1900-talets politiska jordskred – från ryska revolutionen, vidare till nazismen och fram till det inflytande indiska, asiatiska, afrikanska och afroamerikanska dansstilar kom att utöva på europeisk dans.

Lilian Karina (1907-2007) föddes i Ryssland och genomlevde sin dansarkarriär i Europa under mellankrigstiden. Hon kom till Sverige på 1940-talet. Här etablerade hon sin mycket kända balettskola och skrev även danskritik i dagspressen. Hon medverkade i uppbyggnaden av den svenska högskolan för dans, Koreografiska Institutet (nu Dans och Cirkushögskolan) och var under lång tid en av huvudlärarna. Hon skrev ett flertal böcker och de sista åren av sitt liv ägnade hon åt dansforskning. Bland hennes arbeten märks den internationellt uppmärksammade Tanz unterm Hakenkreuz (1996), som hon skrev tillsammans med den tyskfödda dansforskaren Marion Kant. Boken översattes till engelska, Hitler’s Dancers (2003). Den forskningen exemplifierar hennes både privata och yrkesmässiga starka engagemang i dansens relation till politik och samhälle och har också därför kommit att påverka stiftelsens ändamål. Hennes sista verk blev självbiografin Mitt liv i rörelse (2006).


Under 2015 har stiftelsen delat ut stipendier till två svenska dansforskare. Astrid von Rosen och Kathleen Quinlan erhöll vardera ett stipendium om 10.000 kr som stimulans för fortsatta forskningsinsatser.

Share |

Kontakt

Stiftelsen Lilian Karina
c/o DOCH, Dans och Cirkushögskolan
Box 27043
102 51 Stockholm

Ordförande: Gun Román
Tel: 073-222 4125
» Skicka e-post

Vid utgången av 2014 har Stiftelsen Lilian Karina fullgjort sitt uppdrag.

Stiftelsens uppdrag kommer från 2015 vara att följa upp de projekt som tilldelats forskningsmedel.

Inga nya utlysningar av stipendier kommer att ske.