Dansterapi - en målinriktad behandling som stöd och hjälp för pojkar med diagnosen ADHD/DAMP

I denna rapport redovisas en forskningsstudie där dansterapi för första gången prövas och utvärderas för unga pojkar med diagnosen ADHD/DAMP.

Aggressivt utagerande pojkar med diagnosen ADHD/DAMP är en grupp som ökar i samhället. Pojkarna har koncentrationssvårigheter, är hyperaktiva och har bristfällig impulskontroll, vilket medför problem i skolan. Pojkarna har dåligt socialt omdöme och vet inte hur de ska bete sig för att bli accepterade. Plötsliga känsloutbrott och destruktivitet är vanligt förekommande. Omgivningen upplever dem som stökiga och besvärliga. Risk finns för social utslagning och kriminalitet om inte behandling sätts in tidigt. Pojkarna har ett omfattande hjälpbehov, men den hjälp som erbjuds är inte tillräcklig. Det finns behov av alternativa behandlingsmodeller.

Erna Grönlund är fil.dr, leg. psykoterapeut, danspedagog och dansterapeut. 1994-2004 var hon professor i danspedagogik vid Danshögskolan.

Barbro Renck är Doctor of Public Health, leg. sjuksköterska och universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Share |