Dansarens yrkesidentitet

Rapporten "Dansarens yrkesidentitet" bygger på en enkät som genomfördes bland yrkesaktiva dansare i Sverige 2004 i samarbete med Statistiska Centralbyrån.

Den belyser dansarens yrkesidentitet med hjälp av frågor om individens självbild eller självuppfattning. Dessutom tar undersökningen upp behovet av ytterligare utbildning bland yrkesdansare för att se om detta har någon inverkan på yrkesidentiteten. 390 dansare svarade på enkäten. Enkätsvaren visar att dansarna är starkt förankrade i sin yrkesidentitet. Merparten av önskemålen om mer fortbildning visar behovet av fördjupning i yrket och pekar tydligt mot utbildningar som kan öka dansares möjligheter att stärka sin yrkesidentitet och självkänsla.

Jens Graff har arbetat som professor i dansinterpretation på Danshögskolan i Stockholm. Han hade tidigare dansat på europeiska operahus innan han 1968 blev anställd i Cullbergbaletten och två år senare på Kungliga Teatern, där han var aktiv som premiärdansare i 17 år. Han har varit balettchef för Den norske Nasjonalballett och Nye Carte Blanche samt balettmästare på Det Kongelige Teater i Köpenhamn, Kungliga Teatern och Cullbergbaletten i Stockholm. Han har dansat i TV-produktioner i samtliga nordiska länder. Han har varit anlitad som balettpedagog nationellt och internationellt sedan hans pedagogiska verksamhet startade 1968.

Share |