Övriga konferenser/seminarier

Koreografisymposium: Hur blir forskningen publik? 29-30 april 2015

29-30 april hölls ett symposium för inbjudna på DOCH. Temat var koreografiforskning och hur den kan bli publik.
Symposiet vände sig till ett brett urval av aktörer inom dansfältet: nätverk, institutioner, arrangörer, bidragsgivare m.fl. som bjöds in att lyssna på och samtala med en rad aktiva utövare inom konstnärlig forskning i koreografi. Det övergripande diskussionsämnet gällde hur forskning inom koreografi blir publik och hur forskningsämnet koreografi kan utvecklas.
» Koreografisymposium

WEAVING POLITICS  14-16 december 2012

WEAVING POLITICS is initiated by Cristina Caprioli, choreographer, ccap artistic director, Professor of Choreography at the University of Dance and Circus in Stockholm. The symposium is key event of a two-year research project conducted by Cristina Caprioli with the support of the Swedish Research Council. Produced by ccap, the University of Dance and Circus, the House of Dance in Stockholm, and in collaboration with the Cullberg Ballet. WEAVING POLITICS addresses choreography, theory and ethics as one and the same weaving labor of politics.
» www.weavingpolitics.se

Teaching the Teachers 1-6 mars 2010

Teaching the Teachers, initierat av Jardin d´Europe, samlade koreografer och pedagoger den 1-6 mars 2010 på Dans och Cirkushögskolan för att under en vecka dela erfarenheter och diskutera frågor kring ämnet ”Vad behöver en dansare veta?"
» Teaching the Teachers

Share |