Högre konstnärliga seminariet

Högre konstnärliga seminariet är DOCHs forum för diskussion av konstnärlig forskning. Inbjudna gäster liksom högskolans professorer, doktorander och lektorer ges här möjlighet att presentera och diskutera sin aktuella forskning.
Högre konstnärliga seminariet har pågått kontinuerligt sedan september 2009 och hålls i genomsnitt 4-5 gånger per termin. Vid seminariet behandlas bland annat texter, dokumentation och de konstnärliga gestaltningar som ingår i de olika forskningsprojekten.

Program hösten 2013

23 oktober kl. 17.30-19.30 i Studio 10
Frédéric Gies forskar inom ämnet koreografi på DOCH. Denna presentation kommer att ta formen av ett experiment inom hans forskningsprojekt. En förutsättning för för experimentet är att inte delge någon information om forskningområdets ämne och område innan presentationen.

Välkommen till ett experiment!


29 oktober kl 15.00-17.00
Bildkonstnären Birgitta Burling presenterar sitt interdisciplinära forskningsprojekt "Bildens Haptiska Gränssnitt".


12 November 10.30-12.00
Öppen föreläsning. "En översikt av vilken forskning eller vilka forskningsfrågor/teman som är aktuella i dansutbildning idag?" Professor Susan W Stinson från USA är en legend inom danspedagogik. Hon har presenterat sin forskning både nationellt och internationellt samt publicerat flöera böcker inom ämnet danspedagogik.


20 november 17.00-19.00 i Studio G
Alva Noë, gästprofessor på DOCH och professor i filosofi på Universitetet i Berkeley, presenterar sin forskning.
Moderator: Camilla Damkjaer


21 november kl 17.00-19.00 i Studio 9
Nicole Peisl - gästprofessor på DOCH, dansare, koreograf och medlem i Forsythe Company sedan lång tid, presenterar sin forskning.
Moderator: Cecilia Roos


22 november DOCH 50 år!
Kl 10.00-12.00 André Lepecki gästprofessor på DOCH och docent i Performance Studies på Tish School of the Arts i New York föreläser. Föranmälan till ingela.stefaniak@doch.se.

Dessutom kommer flera högre konstnärliga seminarium äga rum.
10.00-10.45 i Studio 7 Karin Ivarson presenterar sin forskning kring "Musikundervisningens historia på DOCH". Medverkande: Conny Laxell, Hjalmar Öhrström, Bjarne Löwdin, Arne Forsén, Sebastian Printz, Kalle Källman och Karin Ivarson.
13.00-14.00 i Studio 4 Bokrelease. Cecilia Roos professor i dansinterpretation släpper sin nya bok Material of Movement and thought: Reflections on the Dancer´s practice and Corporeality och presenterar projektet "From movement-out of reflection-becoming: the dancer and the creative process".
15.00-16.00 Thierry Maussier och Camilla Damkjaer visa och prata om sin forskning kring handstående i cirkus.

Forskningspresentationer kommer att hållas även av Birgitta Sandström och Bert Persson under dagen.


12 december kl. 17.00-19.00 Studio 10
Jozef Frucek och Linda Kapetanea, Rootless Root Company presenterar sin forskning. Kapatenea är också gästprofessor på DOCH.
The Fighting Monkey Research Programme är en pågående, evigt förädrerlig ram av ideer utvecklad av Linda och Jozef från Rootless Root Company. Forskningen fokus ligger på rörelse, praktiska ideer/träning (mestadels från kampsporter) läggs till träning och utbildning av fysiska konstnärer.


18 december kl. 13.30-15.00 på KTH R1, Drottnings Kristinas väg 51, Kungliga Tekniska Högskolan
Marie-Andrée Robitaille: Gynoïdes Project.
A Study on Women in Circus / Lecture on Feminist Strategies in Circus Composition

Robitaille forskar i cirkuspraktiken genom ett genusperspektiv där hon studerar hur kvinnor representeras inom cirkusen.  Fokuset är på den kvinnliga cirkusartisten och projektet söker en bättre förståelse av strukturerna inom cirkuspraktiken genom att studera hur en kvinnlig cirkusartist upplever och förstår sin egen praktik. Studien försöker ge en bredare förståelse av hur det är att vara en kvinnlig cirkusartist i det tjugonde århundradet och strävar efter att identifiera, beskriva och producera feministiska strategier inom cirkuskomposition.

Forskningen är en del av Gynoïdes Project, en konstnärligt projekt som tar upp frågan om kvinnor inom cirkusen. Projektet samarbetar med undervsining- och forskningsinstitutioner, med organisationer och medlemmar av cirkusfältet samt med bidrag från andra fält som vetenskapliga och andra konstnärliga praktiker. Projektet är i konstant utveckling, ett deltagande initiativ som använder dialoger, faktasamlande, konstprojekt och konstnärlig forskning för att analysera frågor om kvinnor inom cirkuskonsten - hur det kan förstås och utvecklas.
 

Share |