Högre konstnärliga seminariet - seminarieverksamhet på forskarnivå

Sedan sammanslagningen och bildandet av Stockholms konstnärliga högskola januari 2014 organiseras forskningsseminarieverksamheten av Forskningskansliet.

» Läs mer om forskningsseminarieverksamheten vid Stockholms konstnärliga högskola.

Kontakt:

Forskningskansliet vid Stockholms konstnärliga högskola
E-post: forskningskansliet@uniarts.se