Danspedagogisk forskningsgrupp

Den danspedagogiska forskningsgruppen bildades hösten 2008 och har som syfte att stimulera till forskning och utveckling inom kunskapsområdet danspedagogik. Gruppen består av seniora forskare, doktorander, magistrander och lektorer. Verksamheten omfattar bl.a. seminarier där forsknings- och utvecklingsprojekt i olika faser läggs fram för diskussion och kritisk granskning av forskare och doktorander verksamma både nationellt och internationellt för att skapa en öppenhet inför andra forskningstraditioner och problemformuleringar. Miljön erbjuder därmed olika teoretiska perspektiv och en mångfald av metodiska angreppssätt, allt för att skapa en bred bas för kunskapsområdet.

Forskningsgruppen leds av
Birgitta Sandström, docent i pedagogik.
» Läs mer här

Share |