Dans, didaktik och lärande - om lärares möjligheter och utmaningar inom gymnasieskolans estetiska program

Dans är sedan 1994 ett eget kunskapsområde och självständigt ämne på gymnasienivå inom det estetiska programmet. Det förhållandet är också utgångspunkten för forskningsprojektet Dans, didaktik och lärande – om
lärares möjligheter och utmaningar inom gymnasieskolans estetiska program. I texten behandlas gymnasiefrågor i ett skifte mellan två gymnasiereformer, Lpf 94 och Gy11. Med Gy11 stärks programmets högskoleförberedande inriktning samtidigt som den konstnärliga inriktningen fördjupas. I studien utforskas allmän- och ämnesdidaktiska frågor i relation till danslärares förutsättningar och förhållningssätt. Genom en vid kontext belyser textens första del perspektiv på dans, genus, kropp och didaktik. Del två behandlar lärares uppfattningar om och erfarenheter av arbetet som danspedagog och lärare i gymnasieskolan. Empirin, som främst bygger på djupintervjuer med danspedagoger, sätts in i ett didaktiskt sammanhang där den diskuteras och tolkas. Forskningsprojektet Dans, didaktik och lärande har genomförts inom ramen för en postdoc-anställning vid DOCH, 2010–2012. Projektet kan ses som ett bidrag till ett svagt, men förhoppningsvis växande, utbildningsvetenskapligt forskningsområde gällande dans och didaktik i sitt gymnasiesammanhang.

Författare: Britt-Marie Styrke

Share |