Hallå Rasmus Ölme Keynote-talare CLOSE ENCOUNTERS

När fick du ditt genombrott som lärare, dvs. när förstod du vad det handlar om?
Jag är uppväxt i ett snudd på överpedagogiskt hem med en lång gren i släktträdet inom skolväsendet. Mitt konstnärliga utövande och det pedagogiska har hela tiden legat nära varandra och jag känner därför inte att jag haft något speciellt genombrott. Det är snarare ett lågintensivt konstant pågående med inslag av korta accelerationer. Eller så väntar jag ännu på mitt genombrott.

Vad har dansundervisningen för roll i vår samtid, enligt dig?
Det är en stor fråga som har flera olika svar beroende på vilken aspekt av dansundervisning vi menar. Det finns lekfullhet och grund- och finmotorisk nytta i att skolbarn får dansa t.ex. Utifrån mitt eget perspektiv där jag fortfarande framförallt undervisat professionella så kommer det till vikten av att fortsätta fördjupa sig inom sin konst. I ett större perspektiv tycker jag dansundervisningen spelar en stor roll genom att presentera alternativ till förståelsen för vad kunskap och mänskokroppen är. Men för att dansundervisningen ska spela den rollen behöver dansundervisningen utvecklas så att själva undervisningen inte står i vägen för utvecklingen av konstområdet.

Varför är dansundervisning så viktig?
Vid sidan om det som jag beskriver ovan så är det överlag viktigt att det finns platser, och tid, för personer att utvecklas, och att dessa platser lyckas behålla en kreativ miljö så att kunskap ska uppstå. Den uppgiften är viktig för dansundervisningen och den är viktig i alla situationer, både inom utbildning och professionella verksamheter. Dansundervisningen blir viktig därför att den erbjuder dem som väljer dansen som konstform någonstans att utvecklas.

Share |