Projekt som beviljats interna KU-medel för 2014

KU-medel på DOCH kan sökas av lektorer och professorer anställda på högskolan. KU-medel utlyses en gång varje år.

Förra året fick alla sökande medel men de flesta erhöll små summor. Efter beslutet fick NKU/KUFU önskemål för kommande år att få tillräckligt med medel för att kunna frigöra arbetstid i större omfattning. I år har vi därför valt att ge färre men oftast större bidrag. Många ansökningar inkluderar relativt stora belopp för medsökande. NKU/KUFU har prioriterat att ge anställda möjlighet att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt och därför endast i begränsad omfattning beviljat medel för externa medforskare. Vi har också varit mycket restriktiva med medel för material och andra omkostnader.

Följande kriterier har varit centrala för bedömningen av årets ansökningar:
1) om projektet gavs medel förra året och har delredovisats samt om projektet uppvisar god kvalitet ges projektet medel för ytterligare ett år.
2) projektets potential att få externa medel inom en nära framtid.

Följande har beviljats interna KU-medel för 2014:
Frédèric Gies: Bad girls' practices: unwriting the body and the choir

Marie-Andrée Robitaille: Women in Circus; Feminist Strategies in Circus Composition

John-Paul Zaccarini: The Socio-political Dimension of Circus

Thierry Maussier, Camilla Damkjaer: Pedagogies of Hand-Balancing

Karin Ivarsson: Musik för dans och cirkus

Katarina Lundmark: Samtida metodutveckling inom och genom jazzdans, en praktiskt och teoretisk dansdidaktisk undersökning med konstnärliga perspektiv.

Katarina Lion: Interkulturell pedagogik för dansämnen - ett utvecklingsprojekt

Annika Notér Hooshidar: Dans som multimodal förkroppsligad praktik

» Läs mer om forskningsprojekten

 

Share |