Projekt som beviljats interna KU-medel för 2013

Cirkus – kvinnor i cirkus, Marie-Andrée Robitaille

Cirkus - handstående, Thierry Maussier

Danshistoria, Anna Karin Ståhle

Elitutbildning med fokus på dans, Elisabet Sjöstedt Edelholm & Iskra Ring

Folkdansens svenska historia, Bert Persson

Interkulturell danspedagogik, Katarina Lion

Koreografi, Frederic Gies

Multitasking som konstnärlig och pedagogisk metod, Kristine Slettevold

Musikundervisningens historia vid DOCH, Karin Ivarsson

Pedagogik - jazzdans, Katarina Lundmark

» Läs mer om de projekt som fortfarande är aktuella

Share |