Foto: Einar Kling-Odencrants Foto: Einar Kling-Odencrants

Forskning vid DOCH

Sedan bildandet av Stockholms konstnärliga högskola den 1 januari 2014 - en sammanslagning av Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola - samlas all forskning vid de tre högskolorna på SKHs hemsida.

Läs mer om forskningen här:

ORIG_Logotyp SKH_B-01

Kontakt

Forskningskansliet handlägger all forskning vid Stockholms konstnärliga högskola. För information och frågor kontakta forskningskansliet@uniarts.se