Studera utomlands genom utbytesprogram

Att få en utbytesplats innebär att du får en chans till nya erfarenheter och nya perspektiv. Det innebär också att du ska vara en god ambassadör för DOCH och Sverige. Du har som utbytesstudent vissa rättigheter, men också skyldigheter.

Du har rätt till följande:

  • Att inte behöva betala avgifter till ditt värdlärosäte för undervisning, registrering, tentamina, användning av bibliotek m.m. under dina utbytesstudier.
  • Som utbytesstudent inom Erasmusprogrammet (och övriga program inom Lifelong Learning, samt Erasmus Mundus) har du rätt till ett merkostnadsstipendium (OBS! kan endast fås för en utbytesperiod).
  • Du har rätt till fullt akademiskt erkännande vid DOCH av de studiepoäng som du fått under dina utbytesstudier i enlighet med ditt undervisningsavtal, ett så kallat Learning Agreement. Du får alltså tillgodoräkna de kurser som du läser vid ett partneruniversitet inom din examen om du använder dig av ett undervisningsavtal. I undervisningsavtalet fastställs detaljerna för dina planerade utlandsstudier, inklusive de studiepoäng du ska avlägga. Learning Agreement ska ingås innan du reser (eller i vissa fall den första veckan på partneruniversitetet) mellan prefekten, partneruniversitetet och dig själv.
  • Du har rätt att få ett registerutdrag (Transcript of Records) när du fullgjort dina utlandsstudier, undertecknat av ditt värdlärosäte. Av utdraget ska framgå dina studiepoäng och betyg.
  • Att få behålla ditt studiemedel under utbytesterminen (om du är berättigad till studiemedel för studier i Sverige).

Vi förväntar oss följande av dig:

  • Att du följer reglerna och uppfyller skyldigheterna enligt utbytesavtalet som du ingår med DOCH.
  • Att du ingår ett Learning Agreement med prefekten och värdlärosätet innan utbytesterminen eller i samband med att terminen börjar.
  • Att du ser till att eventuella ändringar av undervisningsavtalet omgående godkänns skriftligen av både prefekten vid DOCH och värdlärosätet.
  • Att du studerar hela den avtalade perioden vid värdlärosätet, avlägger examina eller bedöms på annat sätt och följer värdlärosätets regler och föreskrifter.
  • Att du skriver en rapport om dina utbytesstudier när du återvänt hem.

 

Share |

Kontakt

Angelica Pineros
Internationell koordinator DOCH
Tel: +46 8 49 400 815

Epost: angelica.pineros@doch.uniarts.se