Finansiering av utlandsstudier

Att studera en period utomlands under högskolestudierna är mycket givande, men det kan också vara kostsamt. Att tillfälligt flytta till ett annat land skapar merkostnader. Om du dessutom studerar vid ett utländskt universitet på egen hand tillkommer i de flesta länder en undervisningsavgift som i vissa fall är mycket hög. Här presenteras de vanligaste sätten att finansiera utlandsstudierna. 

Studiemedel genom CSN
Om du har rätt till studiemedel för studier i Sverige har du för det mesta rätt till studiemedel för studier utomlands. Studielånet kan skilja sig från den svenska nivån då studielånet för olika länder baseras på levnadskostnaderna i respektive land. På CSN hemsida » www.csn.se finns en förteckning över studiemedlet till de vanligaste länderna. Det går att låna extra från CSN till resan, försäkring samt till ev. undervisningsavgift. Vår erfarenhet är att de flesta klarar sig på studiemedlet under utlandsterminen, men det är ofta så att man vill passa på att resa mycket och göra en mängd saker under utlandsperioden, vilket kan göra att pengarna inte riktigt räcker till. Därför kan det vara bra att ha med sig extra pengar. Studiemedlet för utlandsstudier betalas ut i en klumpsumma tidigast 3 veckor innan utlandsstudierna påbörjas. Sök studiemedlet på den särskilda blankett som finns på CSN:s hemsida.

Stipendier
Dans och Cirkushögskolan har inga egna medel för att dela ut stipendier till studenter som vill studera utomlands. Vi får medel från EU för att dela ut ett merkostnadsstipendium till utbytesstudenter inom Erasmusprogrammet.

Inom pågående internationella projekt finns vanligen täckning för studentdeltagande. Det finns en mängd stiftelser, fonder, organisationer och företag som utlyser stipendier för utlandsstudier varje år, bland annat dessa:

Stora Fondboken
Finns på i princip samtliga bibliotek, universitet, högskolor och gymnasieskolor och den kommer i ny upplaga varje år. Innehåller ca 6200 stiftelser och fonder. Ges ut av Global Grant, tel. 08-448 81 70. Den kan också beställas på hemsidan » www.globalgrant.com

Kulturfonder i Sverige
(Lehsmann-Odelberg/Norstedts). Norstedts Förlag 1999-03. ISBN: 9172850078 / 91-7285-007-8, EAN: 9789172850071. Boken finns på de flesta bibliotek. Den tar upp ca 600 fonder.

Stipendier till utlandet
Katalog som årligen ges ut av Svenska institutet. Rekvireras utan kostnad per tel. 08-789 20 00, per e-mail order@si.se eller adress Box 7434, 103 91 Stockholm. Man kan också ladda ner katalogen som pdf-dokument från institutets hemsida » www.si.se

Fonder & stipendier i Sverige
(K Dahlberg) Svensk Stipendieförmedling. ISSN 1101-7112. Boken tar upp ca 1600 fonder och finns på de flesta bibliotek. Kan även köpas i bokhandeln eller beställas på tel. 0528-722 50 och via Svensk Stipendieförmedlings hemsida » www.stipendieform.se

Stipendiehandbok för kvinnor
(Carstensen/Brombergs). ISBN: 91-7608-643-7. 300 stipendier som endast kvinnor kan söka. Boken finns på de flesta bibliotek.

Den Cramérska Stiftelsens stipendium
Adress: Den Cramérska Stiftelsen, c/o Kristina Lilliehöök, Värtavägen 27, 115 29 Stockholm, tfn: 0709-40 07 94. Stipendium för dansare och till danskonsten knutna personer i behov av rehabilitering, rekreation eller en kreativ paus. Sista ansökningsdag 1 februari.

Webbsidor med stipendier
» www.lycknis.se/cmsLycknis/stipendier_index.asp
» www.stipendier.se
» www.syoguiden.com
» www.carina.se
» www.konstnarsnamnden.se
» www.si.se/templates/CommonPage____5199.aspx

Anders Sandrews stiftelse, Box 5612, 114 86 Stockholm, tfn 08-762 17 00. Stipendium till elever vid såväl statliga som privata teater-, film-, sång-, musik-, dans- och konstskolor liksom dramatiska författare, under 30 år. Ansökningsblankett kan hämtas på » www.sandrews.se
Ansökan skall ske under perioden 1 november - 10 januari.

UNESCO - Aschberg fonden. Adress: UNESCO-IFPC, 1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, Frankrike, e-post: dir.aschberg@unesco.org. Fonden utdelar stöd till utövare inom flera konstnärliga områden; bildkonst, musik, dans, litteratur, teater och media. För detaljerad information om fondens olika stipendieprogram se: » www.unesco.org/culture/aschberg

SOS Stipendiet - SOS stipendiet: Stöd & Stipendier AB delar tre gånger årligen ut stipendier och bidrag för alla möjliga ändamål. Behörig att söka är enskild person. Det finns inga krav på viss ålder, bostadsort, land eller nationalitet. Du kan söka för vad som helst mellan himmel och jord. Utdelningen är högst 10 000 kr per stipendium. SOS-stipendiet kan endast sökas på » www.globalgrant.com Ansökan tillhanda senast 31 maj, 30 september respektive 31 januari årligen. Utdelningen görs månaden efter. Stipendiaterna meddelas per telefon.

Stipendium för studier i klassisk indisk dans. Bhaskara college of Fine Arts vid Kannur University i södra Indien erbjuder utländska dansare stipendium på fem månader för studier i klassisk indisk dans. Stipendiet täcker kursavgift, mat och husrum. För mer information se
» http://heritageindiafoundation.com

Utländska

• Absolutely scholarships » www.absolutelyscholarships.com
• DAAD » www.daad.de/deutschland/stipendium/de/
• Federal Student Aid on the Web » www.fafsa.ed.gov
• International Financial Aid and College Scholarship Search » www.IEFA.org
• The Scholarship Page » www.scholarship-page.com/

Share |