Vad händer sedan?

Här följer information till dig som har sökt om en utbytesplats vid DOCH och undrar vad som händer sedan.

Vårt arbete med att tilldela utbytesplatser
När sista ansökningsdagen är passerad  handlägger den internationella koordinatorn ansökningarna i samråd med prefekter. Vi nominerar/tilldelar utbytesplatser allt efter de sökandes önskemål och tillgången på platser.

Information till de sökande
När arbetet med att nominera/tilldela utbytesplatser är klart, meddelar vi samtliga sökande.

Om du har blivit tilldelad en utbytesplats
Du ska nu ta ställning till om du vill utnyttja den utbytesplats som vi har tilldelat dig. Vi vill att du tackar ja eller nej till platsen. Vi nominerar dig till den period som du valt i din ansökan, under förutsättning att den perioden överensstämmer med den period vi har kommit överens om med värdlärosätet samt att den passar med din utbildningsplan. 

Efter att du har tackat ja till en utbytesplats
Vi kontaktar de studenter som tackat ja till sin tilldelade utbytesplats till ett förberedande möte terminen innan utbytesstudierna. Vi går då igenom hur du ska gå tillväga för att förbereda dig. Vi tar bland annat upp:

  • hur du anmäler dig till värdlärosätet
  • hur du ordnar bostad på värdorten
  • hur du går tillväga för att försäkra dig om att få tillgodoräkna de kurser som du önskar läsa utomlands
  • vad som gäller för studiemedel vid utlandsstudier
  • information om utlandsstudieförsäkring
Share |