Utlysning av utbytesplatser

DOCH utlyser varje läsår utbytesplatser till de utländska universitet som är aktuella.

Sista ansökningsdag till påföljande läsår är på våren varje år. Det gäller alltså för studier antingen på höstterminen, vårterminen eller helår påföljande läsår. Om vi har lediga platser efter att nomineringarna är avslutade utlyser vi dessa platser under sommaren/tidig höst. Sista ansökningsdag till lediga platser är i början av höstterminen för studier utomlands under påföljande vårtermin.

Aktuell utlysning:

Nu kan du ansöka om utbytesplats genom vid DOCHs partneruniversitet för höstterminen 2015

» Se förteckning över aktuella partneruniversitet som du kan ansöka till här.

Ansökningsblankett hittar du i högerspalten.

 

Behörighet

De grundläggande kraven som måste uppfyllas för att vara behörighet för utlandsstudier är:

 • Sökande ska vid avresa ha avklarat minst ett års heltidsstudier vid DOCH (60 hp).
 • Vid ansökningstillfället vara aktivt studerande vid DOCH.
 • De kurser som man ämnar läsa ska man kunna tillgodoräkna sig i sin examen vid DOCH.
 • Studierna skall omfatta minst 3 månader. Den sökande skall ha goda språkkunskaper i engelska och i det språk på vilket undervisningen bedrivs (om annat än engelska).

Studenten ska för att vara behörig även acceptera följande krav nedan:

 • Att fylla i en studentrapport snarast efter hemkomst.
 • Att aktivt delta vid olika informationstillfällen om utlandsstudier efter hemkomst.

ANSÖKNINGSPROCESSEN FÖR HÖSTTERMINEN 2014

Efter du har hittat intressanta universitet som du vill söka till ska du börja med din ansökan. Läs noga igenom anvisningar. Du kan välja att söka upp till tre universitet i din ansökan. Det kan ta lång tid att skriva ett motivationsbrev och titta på kurser, men det är värt tiden när du väl är på plats och redo att börja kanske den roligaste terminen i hela din utbildning.

Så här ser ansökningsprocessen ut:

 • Steg 1: Se vilka universitet som är aktuella och vilka utbytesplatser som erbjuds just denna ansökningsomgång. Surfa in på det utländska universitetets hemsida, undersök kursutbudet och skriv ett motivationsbrev.
 • Steg 2: Fyll ansökningsblanketten och skriv ut din ansökan.
 • Steg 4: Skicka in din ansökan till Angelica Pineros, Stockholms konstnärliga högskola, Box 24045, 104 50 Stockholm, senast den 15 april
 • Steg 5: Om du blir nominerad för utbytesstudier ska du söka direkt till partneruniversitetet som utbytesstudent, alltså fylla i ännu en ansökan. Ansökan till partneruniversitetet är den slutgiltiga ansökan som avgör om du bli antagen eller inte och måste fyllas i enligt partnerlärosätets kriterier. Ofta ställs krav på exempelvis en DVD/film som påvisar din tekniska nivå.
 • Steg 6: Om du blir antagen av partneruniversitetet ska du välja kurser och få dessa tillgodoräknade, hitta bostad (mottagande lärosäte brukar hjälpa till med bostad) och boka resa.
 • Steg 7: Börja en ny termin fylld av nya idéer, kompisar, platser och äventyr.

URVALSKRITERIER FÖR UTBYTESSTUDIER HÖSTEN 2014

Ansökningshandlingar bedöms utifrån följande rangordning:

1. Komplett ansökan. Ofullständiga och/eller sent inkomna ansökningshandlingar och/eller kompletteringar tas inte i beaktning. Fullständig ansökan ska vara Angelica Pineros, Stockholms konstnärliga högskola, Box 24045, 104 50 Stockholm, tillhanda senast sista ansökningsdag 15 april 2014.

2. Tidigare utbytesstudier. Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom DOCH

3. Övriga meriter. Arbete med Studentkårens verksamhet för inresande utbytesstudenter eller annan internationellt engagemang vid DOCH är meriterande. Anges i motivationsbrevet.

4. Sammanvägning av studieresultat, motiveringsbrev och övriga meriter.

I din ansökan kan du ange 3 olika lärosäten som du ansöker om utbytesplats till. Vid nomineringsförfarandet kommer alla alternativen beaktas utifrån den ordning du angett lärosätena i din ansökan.

 

Share |