Åter på DOCH

Utvärdering och reseberättelse
Du som har varit utbytesstudent ska göra en utvärdering. Syftet är dels att vi som arbetar med utbyten ska kunna ta del av era åsikter för att om möjligt förbättra förutsättningarna, dels att informationen ska vara ett stöd för framtida utbytesstudenter.

DOCH skickar meddelande om detta när din utbytesperiod lider mot sitt slut. Utvärderingen består av en del kryssfrågor samt en reseberättelse med mer öppna frågor. Om du har frågor eller synpunkter på detta, kontakta internationell koordinator. 

Tillgodoräknande
För att få studierna tillgodoräknade ska du göra en ansökan om tillgodoräknande till utbildningsenheten. Ansökningsblanketten finner du till höger. Till detta ska du bifoga ditt Learning Agreement samt Transcript of Records.

Mer information om tillgodoräknande får du från internationell koordinator eller utbildnings- och forskningsenheten.

För att få studiemedel från CSN bör du ansöka om tillgodoräknande snarast möjligt. CSN skickar inte automatiskt ut ansökningshandlingar till studiemedel när du kommit hem efter utlandsstudierna. Du måste själv ansöka om studiemedel på en ny blankett. » www.csn.se

Share |