Erasmusprogrammet

DOCH kan sedan början av 1990-talet erbjuda våra studenter utbytesplatser inom Erasmusprogrammet. Högskolan har för närvarande 17 avtal i 10 europeiska länder. Läs mer om våra » partneruniversitet

Bakgrund
Erasmusprogrammet är ett EU-finansierat utbytesprogram för studenter och lärare. Genom Erasmusprogrammet kan man läsa en del av sin högskoleutbildning utomlands. Som student kan man studera i annat europeiskt land under 3-12 månader. Utbytesstudierna tillgodoräknas i den svenska examen. Studenter som deltar i Erasmusutbytet får visst ekonomiskt stöd i form av ett stipendium. Hur stort stipendiet är bero bl.a. på utbytesperiodens längd och antal studenter som reser ut.

Erasmusplatserna vid DOCH anslås tidigt på terminen, för nästkommande termin eller läsår. Genom att delta i ett utbytesprogram förenklas sökprocessen för dig. Du får vägledning av den internationella koordinatorn samt prefekten för ditt utbildningsprogram. 

Läs mer om Erasmusprogrammet på » www.erasmusstudent.se

 

Share |

Kontakt

Angelica Pineros
Internationell koordinator DOCH
Tel: +46 8 49 400 815
Epost: angelica.pineros@doch.uniarts.se