Foto: Jasmine Attié Foto: Jasmine Attié

Studera utomlands

Att studera en eller två terminer utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka din förståelse för andra länders kultur, språk och samhälle. DOCH ingår i flera internationella nätverk och har utbytesavtal med flera lärosäten. Som student vid DOCH har du möjlighet att ansöka om att förlägga en del av dina studier utomlands vid ett av högskolans partneruniversitet. På de här sidorna hittar du information om hur du går till väga för att inkludera en termin, eller mer, av dina studier vid ett universitet utomlands i din studietid. Läs mer om våra » partneruniversitet

Läs även mer om programmet för livslångt lärande, där Erasmusprogrammet ingår, på Universitet och högskolerådets hemsida:
» www.uhr.se

Utbildningsadministrativa enheten (UA) vid DOCH kan svara på frågor av övergripande karaktär om utbytesstudier, anordna informationsträffar och sköta mycket av kontakten med de utländska lärosäten som DOCH har avtal med. UA kan kan också svara på frågor angående den akademiska delen av dina utbytesstudier, t ex kursval och tillgodoräknande.

Du som student har själv ansvaret för ansökningsprocessen samt planeringen och de praktiska förberedelserna av sin utlandsstudietid.

Ett utbytesavtal innebär att högskolan har kommit överens med partneruniversitet utomlands att "byta studenter" och att studieresultaten kan tillgodoräknas vid hemlärosätet. På så sätt blir studierna vid partnerlärosätet avgiftsfria och din totala studieperiod blir inte längre än vid normal studiegång, förutsatt att kurserna stämmer överens med kraven som ställs vid DOCH. De flesta av DOCHs avtal ligger inom ramen för utbytesprogrammet Erasmus, mot dessa utbytesplatser finns det även kopplat stipendier.                                                                                                                                                                                                                                   

Nu kan du ansöka om utbytesplats genom DOCHs partneruniversitet för hösten 2015

Aktuella platser:

Savonia University of Applied Sciences/Kuopio Academy of Music and Dance, Finland                                                                
» www.savonia.fi/musita

Turku University of Applied Sciences, Finland
» www.tuas.fi

Vilnius Pedagogical University, Litauen      
» www.vpu.lt

Fontys Hogescholen, Nederländerna                                              
» www.fontys.nl

Escola Superior de Dança, Portugal                       
» www.esd.ipl.pt

University of Chichester, Storbritannien            
» www.chi.ac.uk

Teaterhögskolan, Finland                          
» www.teak.fi

Palucca Schule Dresden - Hochschule für Tanz, Tyskland
» www.palucca.eu

Oulu University of Applied Science, Finland
» www.oamk.fi

Kunsthögskolen i Oslo (KHiO), Norge
» www.khio.no

Universitetet i Stavenger, Norge
» www.uis.no

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Holland
» www.ahk.nl

ArtEZ Institute of the Arts, Holland (NY!)
» www.artez.nl

Ansökningsblankett hittar du i högerspalten.

Ansökan inför och bilaga inför vårterminen 2014  ska vara Angelica Pineros, Dans och Cirkushögskolan, Box 27043, 102 51 Stockholm, tillhanda senast den 15 april 2015.

BEHÖRIGHET
De grundläggande kraven som måste uppfyllas för att vara behörighet för utlandsstudier är:

 • Sökande ska vid avresa ha avklarat minst ett års heltidsstudier vid DOCH (60hp).
 • Vid ansökningstillfället vara aktivt studerande vid DOCH
 • De kurser som man ämnar läsa ska man kunna tillgodoräkna sig i sin examen vid DOCH
 • Studierna skall omfatta minst 3 månader. Den sökande skall ha goda språkkunskaper i engelska och i det språk på vilket undervisningen bedrivs (om annat än engelska).

Studenten ska för att vara behörig även acceptera följande krav nedan:

 • Att fylla i en studentrapport snarast efter hemkomst.
 • Att aktivt delta vid olika informationstillfällen om utlandsstudier efter hemkomst.

ANSÖKNINGSPROCESSEN
Efter du har hittat intressanta universitet som du vill söka till ska du börja med din ansökan. Läs noga igenom anvisningar. Du kan välja att söka upp till tre universitet i din ansökan. Det kan ta lång tid att skriva ett motivationsbrev och titta på kurser, men det är värt tiden när du väl är på plats och redo att börja kanske den roligaste terminen i hela din utbildning.

Så här ser ansökningsprocessen ut:

 • Steg 1: Se vilka universitet som är aktuella och vilka utbytesplatser som erbjuds just denna ansökningsomgång. Surfa in på det utländska universitetets hemsida, undersök kursutbudet och skriv ett motivationsbrev.
 • Steg 2: Fyll ansökningsblanketten och skriv ut din ansökan.
 • Steg 3: Skicka in din ansökan till Angelica Pineros, Dans och Cirkushögskolan, Box 27043, 102 51 Stockholm, senast den 15 april 2015.
 • Steg 4: Om du blir nominerad för utbytesstudier ska du söka direkt till partneruniversitetet som utbytesstudent, alltså fylla i ännu en ansökan. Ansökan till partneruniversitetet är den slutgiltiga ansökan som avgör om du bli antagen eller inte och måste fyllas i enligt partnerlärosätets kriterier. Ofta ställs krav på exempelvis en DVD/film som påvisar din tekniska nivå.
 • Steg 5: Om du blir antagen av partneruniversitetet ska du välja kurser och få dessa tillgodoräknade, hitta bostad (mottagande lärosäte brukar hjälpa till med bostad) och boka resa.
 • Steg 6: Börja en ny termin fylld av nya idéer, kompisar, platser och äventyr.

URVALSKRITERIER FÖR UTBYTESSTUDIER HÖSTEN 2015
Ansökningshandlingar bedöms utifrån följande rangordning:

1. Komplett ansökan. Ofullständiga och/eller sent inkomna ansökningshandlingar och/eller kompletteringar tas inte i beaktning. Fullständig ansökan ska vara Angelica Pineros, Dans och Cirkushögskolan, Box 27043, 102 51 Stockholm, tillhanda senast sista ansökningsdag den 15 april 2015.

2. Tidigare utbytesstudier. Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom DOCH.

3. Övriga meriter. Arbete med studentkårens verksamhet för inresande utbytesstudenter eller annan internationellt engagemang vid DOCH är meriterande. Anges i motivationsbrevet.

4. Sammanvägning av studieresultat, motiveringsbrev och övriga meriter. I din ansökan kan du ange 3 olika lärosäten som du ansöker om utbytesplats till. Vid nomineringsförfarandet kommer alla alternativen beaktas utifrån den ordning du angett lärosätena i din ansökan.