Foto: Håkan Larsson Foto: Håkan Larsson

Om du blir sjuk eller skadad

Studenter behöver inte sjukanmäla sig till Utbildnings- och forskningsenheten eller via studieinfomailen.
Meddela själv din lärare, direkt eller via en kurskamrat.

Endast vid sjukskrivning av läkare som kommer att påverka dina studier ska kopia på läkarintyg efter den 8:e sjukdagen i en sjukperiod.lämnas/skickas in till studentexpeditionen eller via studieinfo@doch.se.

Om du råkar ut för en skada i samband med undervisningen eller självstudier eller på väg till eller från DOCH har du rätt till ersättning. Läs mer på Kammarkollegiets hemsida:
» Kammarkollegiet

Du får ersättning upp till högkostnadsbeloppet, så du måste använda högkostnadskort. Vårdgivaren ska vara ansluten till försäkringskassan. Självrisken är 500 kr.

Se över ditt eget försäkringsskydd! Det är bra att ha en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring som täcker även de tider som inte studentförsäkringen gäller. Om du inte kan studera ska du sjukanmäla dig hos Försäkringskassan, vilket medför lättnader i studiemedlen. Läs mer på CSN:s hemsida om studiemedel under sjukdom och vid vård av barn: » CSN

För att vara sjukskriven mer än 7 dagar gäller vanliga regler, att du måste ha läkarintyg.

Du kan få intyg från vårdgivare (läkare, sjukgymnast) om hur du ska förhålla dig. T ex att inte delta i träning och ev råd om rehabilitering. Det är bra att få en diagnos! Visa det för din prefekt för att planera eventuell anpassning av dina studier.

Kom ihåg att tala med din prefekt, som är den som har huvudansvar för dina studier. Om du behöver vara borta från träning under en period ska du så snart som möjligt göra en plan för hur du ska komma tillbaka på bästa sätt.

Studenthälsan

Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård med särskilt fokus på hälsoproblem under studietiden. Vid mottagningen finns möjlighet till kortare kontakter, vid behov kan hänvisning eller remittering ske till annan vårdgivare. Alla besök är avgiftsfria.  Det går också bra att kontakta Studenthälsan för rådgivning i olika hälsofrågor, genom att ringa på telefontider eller besöka den öppna mottagningen. 

» Läs mer här

Share |